Úzkorozchodné dráhy

1.    Malodráhy

Univerzální veřejné dráhy, nahrazují dráhy normálního rozchodu. Slouží k veřejné dopravě materiálu nebo osob nebo obojího. Patří sem i městské či meziměstské dráhy.

(JHMD, Třemešná-Osoblaha, Liberecké tramvaje)

 

2.    Účelové dráhy

Slouží k dopravě materiálu, doprava osob je vedlejší

2.1. Průmyslové

Dráhy budované a provozované v rámci průmyslového podniku k dopravě materiálu mezi pracovišti. Alespoň z části trati jsou trvalé, odbočky se budují či ruší podle potřeb. Speciálními případy jsou:

2.1.1.   Lesní

Dráhy slouží k dopravě dřeva z lesa na pilu, případně řeziva z pily k překladišti. (Krátké dočasné dráhy ke zvládnutí kalamit řadit do 2.4. Manipulační)

2.1.2.   Zemědělské

Dráhy slouží k přepravě zemědělských produktů z pole ke zpracování. Svým způsobem jsou obdobou lomových drah.

2.1.3.   Lomové

Dráhy v povrchových těžebních dílech (povrchové doly, lomy, hliniště, pískovny a tp.) k dopravě surovin od těžby ke zpracování.

2.1.4.   Důlní

Dráhy budované v podzemních těžebních dílech (dolech, tunelech atp.)

2.1.5.   Ostatní průmyslové

Dráhy, sloužící k vnitropodnikové dopravě v ostatních závodech (hutě, chemičky atp.)

2.2. Stavební

Dráhy sloužící při budování staveb k transportu zeminy a jiných materiálů.

2.3. Cvičné

Budované za účelem výcviku buď stavebníků a nebo obsluhy drah.

2.4. Manipulační

Většinou jednoduché drážky k  přepravě materiálu v prostorách mnohdy nesouvisejích přímo s průmyslem (sklady, podzemní kolektory, vojenské tvrze atp.)

3.    Zábavní dráhy

Doprava osob za účelem zábavy či poučení. Jsou libovolného rozchodu, podmínkou je, že uvezou alespoň dítě starší 3 let a délku neméně desetinásobek délky nejdelšího vozidla.

3.1. Zahradní

Vystavěné na zahradě, hlavním účelem je potěšení majitele a jeho ratolestí.

3.2. Klubové

Vpodstatě totéž jako předchozí, avšak veřejnější. Často součástí restauračního neb jiného zažízení.

3.3. Výstavní (exhibiční)

Speciální dráhy, často přenosné nebo dočasné, určené k předvádění kolejových vozidel na výstavách či při různých setkáních.

3.4. Turistické

Mohou vzniknout přerodem průmyslové dráhy či malodráhy, a nebo jsou postaveny zcela nově. Jsou veřejně přístupné a jejich hlavním účelem je jízda osob v rámci nějakého většího kulturního podniku. Zahrnují dvě extrémní skupiny:

3.4.1.   Pouťové

Čistě jako atrakce, přenosné nebo stacionární. Hlavním účelem je zdroj peněz. 

3.4.2.   Muzejní

Tvoří součást některého muzea nebo skanzenu. Základem jsou původní nebo alespoň historická vozidla doplněná o vozidla upravená k přepravě osob. Hlavním účelem je dokumentovat provoz na původních průmyslových drahách.

4.    Nestandardní dráhy

V této kategorii se nejedná o dráhy v pravém slova smyslu, uváděny jsou hlavně pro možnost zatřídění.

4.1. modelové zahradní dráhy

Dráhy tak malé konstrukce, že neumožňují dopravu ani dětí. Jejich hlavním účelem kromě potěchy majitele je modelovat skutečné nebo hypotetické dráhy. Mohou být buď jednoduše náznakové, a nebo propracované do podrobností včetně vypracovaných drážních předpisů srovnatelných s normální drahou. Umístěné jsou na zahradách a nebo v budovách, buď soukromých, klubových a nebo součástí restauračních zařízení.

4.2. Pomníky, poutače

Kolejová vozidla umístěná buď samostatně, nebo v soupravě na viditelném místě. Vozidla mohou stát na kolejnicích nebo na jiné konstrukci, nemusí být dodržen rozchod. Vozidla nemusí být kompletní, barevné provedení odpovídá účelu.

4.3. Depozity

Odstavená kolejová vozidla, většinou veřejně nepřístupná. Hlavním účelem je uchování vozidel. Pokud stojí vozidla na kolejích, tak délka trati nepřesahuje desetinásobek délky vozidla.